Czy przygotowany przez Urząd Skarbowy PIT zawiera załącznik ZG?

Strona główna Artykuły Czy przygotowany przez Urząd Skarbowy PIT zawiera załącznik ZG?
a

Co roku Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) przygotowuje deklarację skarbową PIT. Usługa ta jest
dostępna dla podatników od roku 2019, w tym momencie rozliczenie podatku dochodowego PIT opiera
się na usłudze e-PIT. Logując się w e-Urzędzie Skarbowym podatnik może zweryfikować i zmodyfikować
lub zatwierdzić swoje rozliczenie. Zeznania podatkowe udostępniane w usłudze Twój e-PIT są przygotowywane na podstawie danych zgromadzonych przez administrację skarbową.
Najczęściej znajdują się tam informację od pracodawcy (PIT 11), numer rachunku bankowego do zwrotu oraz ulgi wykorzystane w poprzednim roku (np. ulga na dzieci). Niestety dochody uzyskane poza granicami Polski nie są uwzględniane w przygotowywanej przez Urząd Skarbowy deklaracji podatkowej. Brak odpowiedniej modyfikacji zeznania spowoduje konieczność złożenia korekty.

PIT 11 przygotowany przez pracodawcę a praca w trybie oddelegowanym – konieczność złożenia PIT 36 ZG

W przypadku gdy podatnik pracował w Polsce oraz był delegowany do pracy w innym kraju za granicą,
jest on zobowiązany do złożenia deklaracji na formularzu PIT 36 do którego trzeba dodać załącznik ZG,
to na nim trzeba umieścić informację o wysokości dochodu oraz odprowadzonego podatku za granicą,
w danym roku podatkowym. W takim przypadku, brak ingerencji w zeznanie przygotowane przez KAS
będzie wiązało się z błędnie złożoną deklaracją i będzie pociągać za sobą wymóg korekty.

Brak akceptacji deklaracji w usłudze Twój e-PIT

W przypadku zeznań podatkowych PIT 37 i 38, jeżeli podatnik nie zaakceptuje i nie złoży deklaracji to
przygotowane przez administrację skarbową zeznanie zostanie automatycznie złożone w systemie.
Wyjątkiem jest sytuacja gdy podatnik nie osiągnął żadnych przychodów w danym roku podatkowym,
wtedy deklaracja nie zostanie wygenerowana.

Jak sprawdzić czy PIT został złożony

Podatnik może sprawdzić stan rozliczenia PIT w e-Urzędzie Skarbowym. Można też skontaktować się
z Urzędem Skarbowym, pod który się podlega. O wyborze urzędu decyduje miejsce zamieszkania,
w przypadku jego braku – miejsce pobytu.

Zmiany w deklaracji i brak zatwierdzenia PIT

Wprowadzając zmiany w zeznaniu w usłudze e-PIT należy je zaakceptować i wysłać lub złożyć zeznanie
w innej formie np. pisemnej lub elektronicznie przez system e-Deklaracje. W przypadku gdy zmieniona
deklaracja nie zostanie zatwierdzona i przesłana, to zeznanie takie nie zostanie uznane za złożone. Brak
akceptacji do dnia 2 maja spowoduje automatyczne zaakceptowanie deklaracji przygotowanej przez
Krajową Administrację Krajową.

Zobacz inne nasze artykuły

© 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone – pitzg.com.pl