Deklaracja PIT 36 ZG z dochodem z Belgii

Strona główna Artykuły Deklaracja PIT 36 ZG z dochodem z Belgii
a

Polski rezydent podatkowy osiągając dochody w Belgii jest zobowiązany do wykazania ich w deklaracji
PIT 36 ZG. Wraz z rosnącą mobilnością pracowników na arenie międzynarodowej, coraz więcej osób
pracuje za granicą, w tym również w Belgii. W takich przypadkach, istotnym aspektem jest poprawne
rozliczenie uzyskanych dochodów w polskiej deklaracji podatkowej PIT, dochody uzyskane w Belgii
wykazać należy w załączniku ZG.

Obowiązek Rozliczenia w Polsce:

Podatnik będący polskim rezydentem oraz pracujący w Belgii ma obowiązek rozliczenia swoich
dochodów zarówno w kraju pracy, czyli w Belgii, jak i w Polsce, zgodnie z obowiązującym prawem
podatkowym. To oznacza, że dochody uzyskane za granicą muszą być uwzględnione w deklaracji
podatkowej w Polsce. W tej sytuacji złożenie deklaracji PIT bez załącznika ZG, może skutkować
wezwaniem przez Urząd Skarbowy do złożenia korekty deklaracji oraz powstania różnicy w zwrocie
podatku. Deklarację PIT 36 ZG należy wysłać do urzędu, pod który podlegamy ze względu na nasze
miejsce zamieszkania.

Obliczenie dochodu do PIT:

Aby uniknąć podwójnego opodatkowania, Polska posiada umowy o unikaniu podwójnego
opodatkowania (DUO) z wieloma krajami, w tym z Belgią. Te umowy określają zasady, według których
dochody są opodatkowane tylko w jednym z krajów, co zapewnia sprawiedliwe i zrównoważone
opodatkowanie. W Belgii ma zastosowanie metoda proporcjonalnego odliczenia, możemy w niej
pomniejszyć przychód z pracy o koszt diet oraz zryczałtowanych kosztów pracodawcy. Dokument
potrzebny do przeliczenia przychodu oraz podatku to Loonfiche, jest to zaświadczenie o zarobkach oraz
potwierdzenie zapłaconych podatków, wydane przez pracodawcę dla każdego okresu zatrudnienia
przepracowanego przez podatnika.

Kategorie Dochodów i Stawki Podatkowe:

W deklaracji PIT w Polsce dochody zagraniczne, w tym te uzyskane w Belgii, muszą być odpowiednio
sklasyfikowane. Najczęściej obejmuje to dochody z pracy, wynagrodzenia, dochody z najmu, kapitałowe
oraz inne. Stawki podatkowe różnią się w zależności od rodzaju dochodu, co również należy uwzględnić
podczas rozliczania.

Wymogi Formalne:

Ważne jest, aby zachować pełną dokumentację związaną z dochodami uzyskanymi w Belgii. Do
rozliczenia podatku w Belgii wymagane jest uzyskanie zaświadczenia UE/EOG z polskiego urzędu
skarbowego. Bez poprawnie rozliczonej deklaracji PIT 36 ZG, urząd skarbowy nie wyda wcześniej
wspomnianego zaświadczenia co skomplikuje proces rozliczenia za granicą.

Podsumowanie:

Rozliczenie dochodów uzyskanych w Belgii w polskiej deklaracji PIT jest procesem wymagającym
uwagi i staranności. Zrozumienie zasad podwójnego opodatkowania, korzystanie z umów o unikaniu
podwójnego opodatkowania oraz skorzystanie z dostępnych ulg podatkowych to kluczowe elementy,
które pomogą uniknąć problemów podatkowych. Warto również pamiętać o terminach składania
deklaracji podatkowych, aby uniknąć ewentualnych kar finansowych. Przemyślane i zgodne z prawem
rozliczenie przyniesie korzyści zarówno podatnikowi, jak i państwu.


Jeżeli pracowałeś w Belgii i chcesz zlecić nam przygotowanie deklaracji PIT 36 ZG skontaktuj się z
nami przez formularz kontaktowy lub zadzwoń!

Zobacz inne nasze artykuły

© 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone – pitzg.com.pl