PIT 36 ZG – dochód z Niemiec

Strona główna Artykuły PIT 36 ZG – dochód z Niemiec
a

Co to jest PIT 36 ZG?

Wiele osób nie wie, że w deklaracji PIT należy wykazać nie tylko przychody uzyskane w Polsce, lecz również te uzyskane poza granicami naszego kraju. Do wykazywania przychodów uzyskanych za granicą jest stosowany załącznik ZG. Deklaracja z uzupełnionym załącznikiem to właśnie PIT 36 ZG. W przypadku Niemiec dochód do deklaracji możemy obliczyć na podstawie karty podatkowej (lohnsteuerbescheidigung) lub miesięcznych odcinków wypłat.  Podatnicy, którzy spełniają definicję rezydenta podatkowego w Polsce oraz osiągnęli dochody z pracy w Niemczech, powinni je rozliczyć w polskim urzędzie skarbowym za pomocą załącznika PIT ZG.

Jak obliczyć dochód z Niemiec do PIT ZG?

W przypadku przeliczenia dochodu z Niemiec do załącznika ZG stosowana jest metoda wyłączenia z progresją.  Dzięki temu dochód zagraniczny nie jest opodatkowany w Polsce, a wpływa jedynie na podwyższenie stawki podatku płaconego od przychodów osiągniętych w Polsce. To znaczy, że otrzymując jedynie zarobki z Niemiec możemy być pewni, że deklaracja PIT 36 ZG wyjdzie na tzw. zero, jeśli jednak nasz dochód z pracy w Polsce wynosił 30 000 zł, a z pracy z Niemiec 100 000 zł, oznacza to, że przekroczyliśmy próg pierwszego progu podatkowego, co może się wiązać z dopłatą z tytułu rozliczenia PIT. Zgodnie z obowiązującymi zasadami dochód z Niemiec należy pomniejszyć o 30% równowartości diety z tytułu podróży służbowej za każdy dzień pobytu za granicą, kiedy podatnik pozostawał w stosunku służbowym. Wysokość diet odpowiadających krajowi świadczenia pracy określona jest w rozporządzeniu rządowym w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Tak pomniejszone przychody należy przeliczyć na złote według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień uzyskania przychodu. Od tak obliczonego przychodu odejmuje się przysługujące koszty uzyskania przychodów. 

Czy polski urząd skarbowy wie że pracowało się za granicą?

Polski fiskus wie o zarobkach pochodzących z zagranicy. W krajach Unii Europejskiej działa automatyczny system wymiany informacji o jej obywatelach. Polski rezydent wyjeżdżający do Niemiec w celach zarobkowych musi być świadomy o konieczności rozliczenia deklaracji PIT 36 ZG w urzędzie skarbowym w Polsce. Będąc rezydentem, czyli mając miejsce zamieszkania w Polsce, podatnik jest zobligowany do rozliczenia się z dochodów zagranicznych. Jest to sprawdzane przez polskie urzędy skarbowe w ramach czynności kontrolnych. W przypadku nieujawnienia w deklaracji PIT dochodów z zagranicy, podatnik jest zobowiązany do sporządzenia korekty PIT 36 ZG.

Czy trzeba składać PIT ZG?

Jeżeli podatnik przebywa za granicą przez cały rok i pracuje tylko i wyłącznie w Niemczech, nie ma obowiązku składania deklaracji w Polsce. Wyjątek stanowi sytuacja, w której podatnik chce rozliczać się wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko. W tym przypadku PIT ZG jest niezbędny. Złożenie PIT ZG jest konieczne również w przypadku, gdy podatnik chce rozliczyć się z podatku w Niemczech i potrzebuje do tego zaświadczenie z polskiego urzędu skarbowego.
Ponieważ załącznik PIT ZG za 2022 składa się razem z deklaracjami, których ostateczny termin złożenia przypada na koniec kwietnia, również ten dokument należy zgodnie z terminem.

Zobacz inne nasze artykuły

© 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone – pitzg.com.pl