PIT 36 ZG Holandia — Dochód z Holandii w Deklaracji PIT

Strona główna Artykuły PIT 36 ZG Holandia — Dochód z Holandii w Deklaracji PIT
a

W dzisiejszym globalnym świecie coraz więcej osób podejmuje pracę za granicą, a jednym z
popularnych kierunków emigracji zawodowej jest Holandia. Praca w tym kraju może być atrakcyjna
zarówno ze względu na wysokie zarobki, jak i na dobre warunki życia. Jednak, gdy pracujesz w
Holandii, musisz pamiętać o obowiązku rozliczenia swojego dochodu w Polsce, a więc wypełnienia
deklaracji PIT. W tym artykule omówimy, jakie kroki należy podjąć, aby skutecznie rozliczyć dochód z
Holandii w deklaracji podatkowej PIT.

Krok 1: Określenie rodzaju dochodu

Pierwszym krokiem jest określenie rodzaju dochodu, który uzyskujesz w Holandii. Najczęściej jest to
wynagrodzenie za pracę, ale może to także być dochód z emerytury, wynajmu nieruchomości czy
samozatrudnienia. Każdy rodzaj dochodu będzie miał swoje własne zasady opodatkowania, dlatego
ważne jest dokładne określenie, rodzaju dochodu jaki posiadasz.

Krok 2: Sprawdzenie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

Polska posiada umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (ang. Double Taxation Agreements) z
wieloma krajami, w tym z Holandią. Te umowy określają, jakie zasady obowiązują w przypadku
opodatkowania dochodu w obu krajach. W Holandii zastosowanie ma metoda proporcjonalnego
odliczenia gdzie dochód osiągany za granicą jest także opodatkowany w Polsce, jednak od
należnego podatku odlicza się podatek zapłacony za granicą.
Zastosowanie metody proporcjonalnego odliczenia bezwarunkowo zobowiązuje
podatnika do wykazania w zeznaniu rocznym dochodu uzyskanego za granicą. Co więcej,
jeżeli podatnik tymczasowo przebywa za granicą i osiąga dochody z wykonywanej tam pracy
bez pośrednictwa płatnika, to ma obowiązek wpłacenia zaliczki na podatek dochodowy.

Krok 3: Zebranie dokumentów

Aby prawidłowo rozliczyć dochód z Holandii w deklaracji PIT, musisz posiadać odpowiednie
dokumenty. Do najważniejszych dokumentów należą: JAAROPGAAF / JAAROPGAVE – karta
podatkowa wystawiana przez pracodawcę po zakończonym roku podatkowym. LOONSTROOK –
świadectwo pracy, dokument ten zawiera informacje o Twoim wynagrodzeniu, opodatkowaniu i
składkach ubezpieczeniowych. W przypadku braku tych dokumentów obliczyć dochód z zagranicy
można na podstawie pasków z wypłaty – SALARIS.

Krok 4: Wypełnienie deklaracji PIT

Następnym krokiem jest wypełnienie deklaracji podatkowej PIT. W Polsce istnieje kilka rodzajów
deklaracji PIT, w zależności od źródła dochodu. W przypadku dochodu z zagranicy odpowiednią
deklaracją jest PIT-36 z załącznikiem ZG.
W deklaracji PIT należy dokładnie podać wszystkie informacje dotyczące dochodu uzyskanego w
Holandii, takie jak kwota wynagrodzenia, potrącony podatek, a także ewentualne ulgi lub odliczenia
podatkowe, do których możesz być uprawniony.

Krok 5: Terminy i płatności

Termin wysłania większości zeznań podatkowych zazwyczaj przypada na 30 kwietnia. Czasem może on
zostać wydłużony dlatego warto śledzić aktualne informacje na stronach internetowych urzędów
skarbowych. Błędnie wypełniona deklaracja PIT może skutkować wymogiem korekty i różnicy w
kwocie zwrotu/dopłaty podatku dochodowego.

Krok 6: Konsultacja z ekspertem podatkowym

Rozliczenie dochodu z Holandii w deklaracji PIT może być skomplikowane, zwłaszcza jeśli masz wiele
źródeł dochodu lub karty podatkowe od kilku pracodawców. Warto rozważyć skonsultowanie się z
ekspertem podatkowym, który pomoże Ci wypełnić deklarację prawidłowo i uniknąć błędów. Skontaktuj
się z nami telefonicznie lub mailowo, pomożemy Ci przygotować deklarację PIT 36 ZG.

Zobacz inne nasze artykuły

© 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone – pitzg.com.pl