PIT 36 ZG Norwegia – Obowiązek uwzględnienia dochodu z Norwegii w rozliczeniu PIT

Strona główna Artykuły PIT 36 ZG Norwegia – Obowiązek uwzględnienia dochodu z Norwegii w rozliczeniu PIT
a

Norwegia jest jednym z krajów europejskich, który cieszy się popularnością wśród Polaków zarówno
jako miejsce pracy, jak i jako kierunek emigracji. Dla wielu osób praca w Norwegii to szansa na znacznie
wyższe zarobki niż w Polsce. Jednakże, zyski finansowe związane z pracą w tym kraju wiążą się z
obowiązkiem rozliczenia dochodów w Polsce, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych (PIT). W niniejszym artykule omówimy obowiązek uwzględnienia dochodu z Norwegii
w rozliczeniu PIT oraz najważniejsze zasady związane z tym obowiązkiem.

1. Podstawy prawne

Polska ma zawarte umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (MSP) z wieloma krajami, w tym z
Norwegią. Te umowy regulują zasady, na mocy których dochody uzyskane przez obywateli jednego kraju
pracujących w drugim kraju są opodatkowane. W przypadku Norwegii zastosowanie ma metoda
proporcjonalnego odliczenia gdzie dochód osiągany za granicą jest także opodatkowany w Polsce, jednak
od należnego podatku odlicza się podatek zapłacony za granicą.

2. Obowiązek rozliczenia dochodu w Polsce

Zgodnie z przepisami zastosowanie tej metody bezwarunkowo zobowiązuje podatnika do wykazania w
zeznaniu rocznym dochodu uzyskanego za granicą, w związku z czym Polacy pracujący w Norwegii są
zobowiązani do złożenia rocznego zeznania podatkowego PIT 36 ZG w Polsce, nawet w przypadku gdy
dochód z zagranicy będzie ich jedynym dochodem. Wyjątkiem są osoby nie posiadające statusu
polskiego rezydenta podatkowego.

3. Zgłoszenie dochodu

Aby prawidłowo zgłosić dochód uzyskany w Norwegii, pracownicy muszą posiadać dokumenty
potwierdzające ich dochody, takie jak zeznanie podatkowe skattemelding lub inny dokument wydawany
przez norweskiego pracodawcę. Następnie, w polskim zeznaniu podatkowym PIT 36 ZG, pracownicy
wpisują te dochody w odpowiednich rubrykach, co pozwoli na zachowanie transparentności i uniknięcie
ewentualnych kłopotów z urzędem skarbowym.

4. Inne aspekty rozliczenia

Warto również pamiętać, że w Polsce można odliczać różne koszty związane z pracą za granicą, takie jak
diety z tytułu podróży do miejsca pracy czy zryczałtowane koszty pracodawcy w Norwegii. Dlatego
warto skonsultować się z doradcą podatkowym lub księgowym, aby upewnić się, że rozliczenie dochodu
z Norwegii jest prawidłowe i optymalne pod kątem podatkowym.

5. Terminy i sankcje

Przypominamy, że terminy składania zeznań podatkowych w Polsce są ściśle określone i zmieniają się co
roku. Niezłożenie zeznania w terminie lub niedopełnienie obowiązków podatkowych może skutkować
nałożeniem kary lub innymi sankcjami.
Podsumowując, osoby pracujące w Norwegii zobowiązane są do uwzględnienia swoich norweskich
dochodów w rozliczeniu PIT 36 ZG w Polsce. Rozliczenie podatkowe może wydawać się
skomplikowane, dlatego zawsze warto skorzystać z pomocy specjalistów, którzy pomogą zrozumieć
przepisy podatkowe i prawidłowo rozliczyć dochody. Przestrzeganie przepisów podatkowych jest ważne,
aby uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji prawnych i finansowych.
Zachęcamy także do regularnego śledzenia zmian w przepisach podatkowych oraz korzystania z
informacji udostępnianych przez urzędy skarbowe, aby być na bieżąco z obowiązkami podatkowymi
związanymi z pracą za granicą.

Zobacz inne nasze artykuły

© 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone – pitzg.com.pl