Konwencja MLI, czyli zmiany w opodatkowaniu dochodów z pracy za granicą w 2022 roku

Strona główna Artykuły Konwencja MLI, czyli zmiany w opodatkowaniu dochodów z pracy za granicą w 2022 roku
a

7 czerwca 2017 roku w Paryżu została podpisana konwencja MLI, dotyczy ona zmian w niektórych
polskich umowach na temat unikania podwójnego opodatkowania. Zgodnie z nią zmieniła się metoda
wyłączenia z progresją na metodę odliczania proporcjonalnego.

Metoda unikania podwójnego opodatkowania:

Do tej pory metoda unikania podwójnego opodatkowania zmieniła się w krajach takich jak:
-Austria,
-Litwa,
-Nowa Zelandia,
-Słowenia,|
-Finlandia,
-Izrael,
-Japonia,
-Wielka Brytania,
-Irlandia,
-Litwa,
-Nowa Zelandia,
-Słowacja.

Nowe zmiany wprowadzone od 1 stycznia 2021 roku:

Od tego roku podatnik otrzymujący dochód z: Norwegii, Belgii, Kanady, Danii i Portugalii, wypełniając
deklarację PIT musi pamiętać o tym aby podatek obliczyć metodą odliczenia proporcjonalnego, w
przeciwnym wypadku konieczna będzie korekta zeznania.

Dochody z zagranicy a PIT w Polsce

W przypadku rozliczania dochodów zgodnie z metodą odliczenia proporcjonalnego podatnik jest
zobowiązany do złożenia w Polsce zeznania podatkowego , w którym musi wykazać dochody uzyskane
z pracy za granicą.

Zeznanie podatkowe należy złożyć na formularzu PIT-36, wraz z załącznikiem PIT/ZG do 30 kwietnia
roku następującego po roku podatkowym.

Ulga abolicyjna

Podatnik może skorzystać z ulgi abolicyjnej. Dzięki niej wysokość podatku do zapłaty w Polsce od
dochodów z pracy za granicą będzie taka sama jak przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją,
czyli dochód uzyskany za granicą nie będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce.

Zobacz inne nasze artykuły

© 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone – pitzg.com.pl