PIT 36 ZG dla podatników poniżej 26 roku życia

Strona główna Artykuły PIT 36 ZG dla podatników poniżej 26 roku życia
a

Deklarację PIT 36 ZG powinni złożyć podatnicy, którzy w danym roku podatkowym
posiadali polską rezydencję oraz uzyskali dochód z pracy najemnej wykonywanej za granicą.
Dochód z zagranicy powinno obliczać się zgodnie z obowiązującą w danym kraju podpisaną
umową o metodzie unikania podwójnego opodatkowania.
Podatnicy poniżej 26 roku życia uzyskujący dochód z zagranicy, muszą zwrócić
szczególną uwagę na dane wpisywane w rozliczeniu PIT. Zeznanie roczne powinno być
wypełnione zgodne z obowiązującymi przepisami podatkowymi w Polsce, uwzględniając
m.in. ulgę dla młodych.

Ulga dla młodych

Ulga dla młodych przysługuje osobom poniżej 26 roku życia, jest ograniczona w zakresie
rodzajów przychodów (dopuszczane przychody: ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku
pracy, stosunku służbowego lub stosunku pracy nakładczej, z umów zlecenia zawartych z firmą,
z tytułu odbywania praktyk absolwenckich oraz z tytułu stażu uczniowskiego). Obowiązuje
również ustalony limit, który wynosi 85 528zł. Jeżeli w ciągu roku dochody podatnika przekroczą
tę kwotę, powstaje wówczas obowiązek rozliczenia podatku oraz złożenia zeznania
podatkowego.

Przychody zagraniczne a ulga dla młodych

W przypadku dochodów z zagranicy należy pamiętać, że przygotowana przez KAS
deklaracja podatkowa jest błędna, ponieważ nie uwzględnia danych o zatrudnieniu w innych
krajach. Dlatego akceptacja e-deklaracji, będzie się wiązała z wymogiem korekty.
Ulga dla młodych ma zastosowanie zarówno wobec krajowych, jak i zagranicznych
przychodów. Co jednak istotne, w zależności od stosowanej metody unikania podwójnego
opodatkowania podatnik będzie wliczał zagraniczne dochody do limitu bądź nie. Jeśli zastosuje
on metodę proporcjonalnego odliczenia to dochody zagraniczne będą wliczane, natomiast jeżeli
zostanie zastosowana metoda wyłączenia z progresją podatnik nie będzie wliczał tego
przychodu do limitu.
Dla rozliczeń składanych w przyszłym roku Polski Ład wprowadził podniesienie
wysokości pierwszego progu podatkowego do 120 tys. zł,. Natomiast wysokość limitu
w przypadku PIT dla młodych pozostanie bez zmian.

Kwota wolna od podatku dla podatników poniżej 26 roku
życia – kiedy przysługuje?

Skorzystanie z kwoty wolnej od podatku zależy od wysokości dochodów uzyskanych
przez podatnika. Dopiero po przekroczeniu kwoty pełnego limitu 85 528 zł w 2021 roku
w rozliczeniu składanym w 2022 roku młoda osoba będzie mogła skorzystać z kwoty wolnej.
Wówczas zastosowanie znajdzie opodatkowanie według skali podatkowej oraz możliwość
skorzystania z kwoty wolnej, czyli dodatkowych 30 000 zł.

Zobacz inne nasze artykuły

© 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone – pitzg.com.pl