Czym jest PIT ZG?

Wejście do Unii Europejskiej spowodowało wzrost emigracji w kraju. Wielu Polaków postanowiło szukać zatrudnienia za granicą. Aktualne ukształtowanie rynku zagranicznego jest bardzo różnorodne – są osoby, które wyjeżdżając za granicę do pracy, ciągle mieszkają w Polsce, inne pracują zdalnie dla podmiotów zagranicznych. Konsekwencją tych trybów pracy jest dodatkowy wymóg względem urzędu skarbowego w postaci rozliczenia załącznika ZG w PIT 36 – czyli uwzględnienia dochodu z zagranicy w rozliczeniu rocznym PIT.

PIT ZG musi złożyć osoba, które swoje przychody uzyskuje z pracy za granicą. Zarówno w przypadku pracy sezonowej jak i pracy stałej, jeżeli centrum zainteresowania podatnika znajduje się w Polsce. Dla ułatwienia złożenia załącznika PIT-ZG zostały stworzone odpowiednie metody rozliczeń dochodów uzyskiwanych z zagranicy. W przypadku gdy podatnik pracował w danym roku podatkowym w więcej niż jednym kraju, powinien dołączyć do zeznania PIT 36 taką samą ilość załączników ZG.

Najczęściej zadawane pytania

Jest to informacja na temat osiąganych przychodów/dochodów z zagranicy oraz zapłaconego tam podatku. Jeśli podatnik osiągał przychody z zagranicy w więcej niż jednym państwie, to do każdego kraju należy wypełnić osobny załącznik ZG. Wypełniony dokument należy dołączyć do deklaracji PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39. Obliczając dochód z zagranicy należy pamiętać o zastosowaniu odpowiedniej metody unikania podwójnego opodatkowania.

Podatnik jest zobligowany do dołączenia załącznika ZG do deklaracji PIT w przypadku gdy osiągał dochody w Polsce i zagranicą lub gdy jest Polskim rezydentem podatkowym. Zgodnie z art. 3 ust. 1a Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych polskim rezydentem podatkowym jest osoba, która: -posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) -lub przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. Termin złożenia deklaracji to 30 kwietnia następnego roku kalendarzowego od momentu otrzymania dochodu z zagranicy.

To w jaki sposób ma być uzupełniony załącznik ZG zależy od kraju w którym pracował podatnik. Na podstawie umów zawartymi z innymi krajami, w Polsce wyróżnia się dwie podstawowe metody unikania podwójnego opodatkowania: metodę wyłączenia z progresją oraz metodę proporcjonalnego opodatkowania. W przypadku gdy umowa z innym państwem nie została zawarta, powinno skorzystać się z metody proporcjonalnego opodatkowania. Wybór błędnej metody spowoduje konieczność sporządzenia korekty PIT ZG. Zgodnie z wytycznymi przychód z zagranicy powinien być pomniejszony o 30 % równowartości diet z tytułu podróży służbowej oraz o koszty uzyskania przychodów. W przypadku korzystania z ulgi abolitacyjnej należy wykazać ją w załączniku PIT/O.

Do przygotowania PIT 36 ZG potrzebny jest:

 • dokument z podsumowaniem dochodu z zagranicy – pity otrzymane w Polsce
 • w przypadku braku dochodu w Polsce: imię i nazwisko, adres oraz nr PESEL
 • dane do rozliczenia ulg (ulga na dzieci, krwiodawstwo, internet itp.)

W przypadku gdy podatnik nie wykazał dochodu z zagranicy w deklaracji, urząd skarbowy najczęściej ogranicza się do przesłania wezwania do sporządzenia korekty PIT 36 ZG. W skrajnych przypadkach urząd może uznać deklarację, za niebyłą tzn. złożoną na złym formularzu – najczęściej PIT 37 zamiast 36. Błąd ten może zostać potraktowany jako niedopełnienie obowiązku podatkowego, co grozi odpowiedzialnością karno-skarbową oraz ewentualną karą. Wysokość mandatu ma charakter indywidualny i zależy od zakwalifikowania czynu jako wykroczenia lub przestępstwa skarbowego.

Deklarację PIT można przesyłać online, do wysyłki potrzebne są dane:

 • imię i nazwisko
 • pesel
 • data urodzenia
 • przychód z deklaracji za poprzedni rok podatkowy

W przypadku braku potrzebnych danych, deklarację PIT 36 ZG można wydrukować, podpisać i przesłać do odpowiedniego urzędu skarbowego pocztą lub dostarczyć osobiście.

Każdy przypadek jest indywidualny. Zapraszamy do skorzystania z naszego formularza kontaktowego, a specjalista przedstawi szczegółową ofertę na temat rozliczenia PIT 36 ZG.

Chcesz uzyskać pomoc w wypełnieniu pitu?​

Skontaktuj się z nami już dziś

  Najnowsze artykuły

  © 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone – pitzg.com.pl